Om din båtmegler

Din båtmegler har mange års erfaring i båtbransjen, med kjøp og salg av båter i alle størrelser og prisklasser.

Din båtmegler er medlem i Norboat, båtbransjeforbundet i Norge. 

NORBOAT har som en av sine målsettinger å bidra til at varer og tjenester tilbudt av profesjonelle aktører i båtmarkedet - i tillegg til å ivareta gjeldende lover og forskrifter - skal være av høy kvalitet og utføres innenfor rammene av god forretningsskikk. 

Ved å velge en profesjonell båtmegler;

- vil du få en tiltalende og selgende annonse

- vil bilder og tekst fremstå profesjonelt

- utarbeides det en profesjonell kjøpskontrakt som ivaretar både selger og kjøper

- vil du ofte oppnå høyere pris og raskere salg

- vil du få riktig oppgjør gjennom en klientkonto

Du risikerer ingen store kostnader! Vi kjører på prinsippet "No cure, no pay". Om vi ikke kommer i mål med oppdraget, betaler du kun for annonseringen (650 kr).